BLOOMINGTON

ABOUT US

For English, scroll down…

Först vill vi säga – vad roligt att du tar dig tid att besöka vår sida.

Vi bor på en gård strax utanför Stockholm (2 mil från Arlanda Flygplats). Här lever vi ett liv tillsammans med våra djur; fjällkor, grisar, gotlandsfår, höns, ankor, gäss, katter och såklart våra älskade hundar!

Christian har sedan barnsben haft ett stort intresse för djur och natur av alla dess slag. Hundar av alla raser har alltid fångat hans nyfikenhet, men de raser som har kommit att dela vårt liv är Newfoundlandshundar, Welshterrier och numer Labradorer. Alla tre raser har gett oss härliga minnen, upplevelser samt gett oss vänner runt om i världen. Intresset för Labradorer har följt Christian sedan den dagen han fick sin första hund som 11-åring, vilket blev en Newfoundlandshund. Redan som 12-åring införskaffades engelska rasböcker för Labrador där han kunde studera både rastyp, historia och annan kuriosa…

När Christian och Aren träffades kom Labradorer in i vårt liv då också Aren alltid drömt om en egen Labrador. Det är lätt att förstå att Labrador Retriever är en av världens mest populära raser, våra hundar lever med oss i vardagen och följer oss i allt vi gör med mycket stor glädje.

Vi har haft förmånen att få köpa våra hundar av uppfödare som vi beundrat under lång tid och som med genomtänkt avel givit dem stora framgångar runt om i världen. Vi är ödmjuka och tacksamma för att vi har givits denna möjlighet och vi hoppas att kunna förvalta det arv vi berikats med.

Om du har frågor om våra hundar, eventuella valpkullar eller om du är intresserad av att använda någon av våra hanhundar i avel, tveka inte att höra av dig, gärna med ett telefonsamtal!

Väl mött,
Christian & Aren

Besök gärna vår verksamhet.

 

First we want to say – how nice that you take the time to visit our site.

We live on a farm just outside Stockholm (2 miles from Arlanda Airport). Here we live a life together with our animals; mountain cows, pigs, Gotland sheep, chickens, ducks, geese, cats and of course our beloved dogs!

Since childhood, Christian has had a great interest in animals and nature of all kinds. Dogs of all breeds have always captured his curiosity, but the breeds that have come to share our lives are Newfoundlands, Welsh Terriers and now Labradors. All three races have given us wonderful memories, experiences and given us friends around the world. The interest in Labradors has followed Christian since the day he got his first dog at the age of 11, which was a Newfoundland dog. Already at the age of 12, English breed books were acquired for Labrador where he could study both breed type, history and other curiosities…

When Christian and Aren met, Labradors came into our lives as Aren also always dreamed of a Labrador of his own. It is easy to understand that the Labrador Retriever is one of the world’s most popular breeds, our dogs live with us in everyday life and follow us in everything we do with great joy.

We have had the privilege of buying our dogs from breeders whom we have admired for a long time and who, with well-thought-out breeding, have given them great success around the world. We are humbled and grateful to have been given this opportunity and we hope to be able to steward the legacy we have been enriched with.

If you have questions about our dogs, possible litters of puppies or if you are interested in using one of our male dogs in breeding, do not hesitate to get in touch, preferably with a phone call!

All the best,
Christian & Aren

Please visit our business.